CV

Van 1992-2015 Partner/organisatie adviseur en coach bij Cordes Organisatie Advies en Ontwikkeling. Sinds 2015 ben ik als ‘professional partner’ aan Cordes verbonden gebleven en hou ik daar nog altijd kantoor met de zeer professionele vakgenoten. Voor mijn Cordes-tijd was ik adviseur bij Coopers&Lybrand/PWC (’88-‘92) en daarvoor intern organisatie adviseur in de gezondheidszorg (1986-88). In 1986 studeerde ik af als master sociale en organisatiepsychologie aan de VU in Amsterdam. Sinds 1990 lid en Certified Management Consultant (CMC) bij de Orde van Organisatiekundigen en-Adviseurs (Ooa/ICMCI). Bestuurslid (’02-’08) en voorzitter (‘08-‘11) van de branchevereniging Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Lid Raad van Advies Unipartners Amsterdam (2012-heden). Lid Raad van Commissarissen bij Primus Wafer Paper in Oostzaan (2015-18). Aangesloten bij de NOBCO: de Nederlandse Orde van BeroepsCOaches (2017-heden).

Recente projecten

  • versterken Persoonlijk Meesterschap* door coaching & dialoog. Voor vele leiders en professionals. Individueel en in groepsverband. In Nederland en/of in Indonesië.
  • organisatiecoaching voor professionele dienstverlenings-organisaties: ICT, finance, advocatuur
  • versterking van team-functioneren van RvT’s, RvB’s, directie/managementteams en teams van professionals in de uitvoering:
    • sparring partner voor leiding tbv hun rol in de gezamenlijke aanpak van veranderingen
    • conflict- en crisis beheersing in en tussen teams dmv actie-onderzoek
    • begeleiding van teams met taaie, weerbarstige samenwerkingsproblematiek (Dialoog-aanpak)

*Persoonlijk Meesterschap: coaching & dialoog. Een programma voor leiders en professionals met fundamentele vragen over hun loopbaan, zingeving, zelfrealisatie en dreigende burn out. Zie: Persoonlijkmeesterschap.org.

Rolf Sterk

In organisaties, teams en individueel functioneren zoek ik naar de ‘unrealized value’: de kracht die er wel is, maar die er niet uit komt. Hoe kom je volledig tot je recht? Met al je krachten, ambities, overtuigingen en begrenzingen? De professionele zoektocht naar manieren om organisaties, teams en individuen dat potentieel te laten ontdekken en benutten, blijft boeien. In mijn 30 jaar ervaring met organiseren en functioneren, heb ik veel geleerd en afgeleerd. Ik heb gemerkt dat een positieve en waarderende benadering op zowel organisatie-, team- als individueel niveau het best werkt. Anders leren kijken naar werk en samenwerking, andere betekenisgeving leren toelaten voor weerbarstige routines, dat is precies wat de Dialoog aanpak doet. Ook in mijn coachingsprogramma ‘Persoonlijk Meesterschap’ helpt de dialoog-aanpak om nieuwe betekenissen te geven aan taaie en soms destructieve gewoontes en patronen in werk en samenwerking.

Privé

Drummen doe ik mijn hele leven al. Ik heb het mezelf aangeleerd sinds ik 10 was. 10 jaar geleden ben ik begonnen met les nemen. De ervaring van dit léren, hoe ‘leren’ wérkt, hoe je je ingesleten patronen kunt verleggen, hoe nieuwe patronen er ineens kunnen zijn, of dat ze na verloop van tijd de vertrouwde patronen doen vervagen, is een levensles geworden.