Leiderschapsontwikkeling

Leiden is meer dan managen

Het tot stand brengen van effectieve veranderingen binnen organisaties betekent het voortdurend zoeken naar nieuwe wegen om het leiderschap te versterken. Maximale eigen verantwoordelijkheid, toepasbaarheid en aantoonbaar leerresultaat van elke deelnemer en de organisatie staan daarin centraal. 

Zoiets belangrijks als je persoonlijke ontwikkeling, dat laat je toch niet aan een ander over?

Wij gaan ervan uit dat zelf energie steken in wát je wilt leren en hóe je dat wilt leren, wezenlijk is voor ‘ownership’ en leerrendement. Zelf samenstellen, organiseren en/of verzorgen van (onderdelen van) opleidings-bijeenkomsten kan de eigen verantwoordelijkheid nog verder vergroten. 

Verbinden en overdragen

De omgeving erbij betrekken: stakeholders, klanten, leidinggevende en collega’s leveren waardevolle input op. Zowel op het vlak van ‘persoonlijk’ functioneren als bij het in kaart brengen van actuele ontwikkelingen. Concrete instrumenten zijn bijvoorbeeld: een klantenpanel of 360 graden feedback. 

Maximaal resultaatgericht en zelf verantwoordelijk, maar minimaal vrijblijvend.

U wilt weten wat het leerproces op moet opleveren, zowel voor de individuele ontwikkeling van de persoon in kwestie, als ook voor de organisatie. Liefst in termen van meetbare competenties en performance op een afgesproken tijdstip. Daarom ligt grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. 

Het maakt niet uit hóe je iets leert, áls je het maar leert.

Leren kan op vele manieren en iedereen heeft zijn eigen leerstijl. In de zelfsturende trajecten is ruimte voor projecten, creatieve oefeningen, ‘on-the-job opdrachten’ en coaching. Dit geeft deelnemers zelf de mogelijkheid tot het inrichten van een leertraject met een zo groot mogelijke impact.

Voorbeelden

  • de leergang coachend leidinggeven voor een internationale telecom organisatie
  • ontwikkeling leiderschap bij 'high professionals'  (medisch specialisten, advocaten, technici)
  • maatwerk leiderschapsontwikkeling (groep, individueel) bij vele verandertrajecten in gemeenten, zorg, GGZ
  • met een leiderschapstraject versterken van een professionele organisatie cultuur (initiatief, aanspreken, commitment aan expertise)
  • leiderschap veranderen ter versterking van de koersverandering in een chemisch concern
  • leiderschapsontwikkeling van professionals in forensische en intensieve zorg
  • leiderschap- en coachtraject bij internationaal elektronica concern
  • ontwikkeltraject voor beginnende en ervaren managers bij een productievestiging in de grafische sector
  • leiderschapsontwikkeltraject voor professionals werkzaam in verschillende bedrijven in en rondom de Rotterdamse haven
  • carrière trajecten voor jonge talentvolle managers in de voedingsindustrie middels team bijeenkomsten, persoonlijke - en e-coaching