Samenwerking

Elkaar stimuleren succesvol te zijn

Samenwerking tussen professionals, managers, afdelingen, divisies, organisaties is bepalend voor succes. Slechte samenwerking leidt tot mindere prestaties. Minder dan zou kunnen, of erger: ondermaats presteren.
CORDES weet wat er nodig is voor goede samenwerking en helpt samenwerking te verbeteren. Of het nou gaat om een crisissituatie of om een team dat extra uitdaging aan wil.
Verbeteren van samenwerken betekent voor CORDES de samenwerkingspartners serieus nemen, hun onderlinge dialoog stimuleren, de goede onderwerpen op tafel helpen brengen, waar nodig te bemiddelen en de vaardigheden bij deelnemers te vergroten om een professioneel kritisch klimaat met elkaar te ontwikkelen.
Teamontwikkeling van nieuwe of juist vastgelopen teams, directies en besturen die voor uitdagende beslissingen staan, voor partijen in ketensamenwerking en organisatieonderdelen met heftige conflicten zijn voor CORDES veel voorkomende werkgebieden.

Voorbeelden

 • de eerste samenwerkingsnormen stellen met nieuw samengestelde teams tbv specialistisch onderzoeksinstituut 
 • heftige crisis op een afdeling van een psychiatrische instelling. Intern samenwerkingsklimaat onveilig en bedreigend voor collega's en patiënten. Inspectie GZ dringt aan op aanpak 
 • samenwerking tussen een afdeling van professionals en een nieuw aangetreden manager met een geheel andere stijl dan de voorganger
 • samenwerking in directieteam voedingsindustrie bij ingrijpende vragen mbt de koers van het bedrijf
 • samenwerkingsvormen tussen academische ziekenhuizen en perifere ziekenhuizen (delen van expertise en gelden)
 • samenwerking tussen management en medisch specialisten
 • samenwerking tussen instellingen op gebied van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gezamenlijke ICT ontwikkeling, gezamenlijke salarisadministratie)
 • sluimerende conflicten in een familiebedrijf met respect voor de familieverhoudingen rond het bedrijf, gedoseerd bespreekbaar maken en oplossen
 • fusie van 2 maatschappen van medisch specialisten
 • vertrouwenscrisis in de top van een financiële instelling bespreekbaar en hanteerbaar maken
 • traject 'werken aan de samenwerking' door alle afdelingen en niveaus tbv een nieuw gevormd klinisch chemisch laboratorium
 • nieuw geformuleerde speerpunten in een ziekenhuis vragen om een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de behandeling rond de patiënt