Organisatie ontwikkeling 

Continue veranderen is een grondhouding

Organisaties ontwikkelen zich ‘vanzelf’. De klanten, vragen, de techniek, etc. veranderen en daar past de organisatie zich sneller of geleidelijker op aan. Andersom komt een organisatie met nieuwe mogelijkheden en werkwijzen die voor de doelgroep vernieuwing betekenen.

Deze processen gaan sneller en sneller en vragen om continue organisatie- ontwikkeling: het leren omgaan met veranderingen: deze veranderingen kunnen incorporeren of zelfs actief kunnen versnellen.

CORDES helpt organisaties zich te ontwikkelen en zich op veranderen in te stellen. In de structuur, in de samenwerking tussen lijn en staf, tussen front- en back office, tussen ontwikkelaars en ‘productie’. Ook: door managers en leiders te coachen en te helpen veranderingen te regisseren. CORDES organiseert daartoe de ‘dialoog’ in professionele teams over wat goed werken en samenwerken betekent, welke veranderingen dat vraagt en hoe deze door henzelf gerealiseerd gaan worden.

Visie op ontwikkelen: ”It’s the impact!”

De impact van een organisatieontwikkeltraject staat voor ons centraal. De impact van ontwikkeltrajecten is sterk afhankelijk van de ambitie in de organisatie om ermee aan de slag te gaan en de experimenteermogelijkheden met vernieuwingen in de werkpraktijk. CORDES helpt dergelijke trajecten en aanpakken te ontwikkelen en te begeleiden.

Voorbeelden

  • met een zorgorganisatie een MD traject vormgeven en uitvoeren als antwoord op de nieuwe verhoudingen in hun werkgebied
  • een uitvoerende dienst van een gemeente anders leren werken, in lijn met het 7×24 gebruik van het centrum van de stad
  • de interne adviseurs en top-experts binnen een internationale technische onderneming leren als zakelijk en professioneel intern adviesbureau te werken
  • met de ‘dialoog’-aanpak in een zorgorganisatie nieuwe perspectieven op ‘goed werk en samenwerken’ en uiteindelijk nieuwe, actuele werkprocessen gerealiseerd
  • ‘courageous werken’: ontwikkeling van teams in de ‘zware zorg’ naar zelfsturing en professioneel handelen, met een organisatiedialoog-aanpak
  • het middels future en management ontwikkelbijeenkomsten gezamenlijk de toekomst verkennen en vormgeven, bij lokale overheden
  • formuleren en begeleiden van strategische bijeenkomsten voor een landelijk opererende vereniging. Hoe blijven we toekomst proof: van Vereniging naar Beweging
  • vergroten van flexibiliteit, pro-activiteit en ondernemerschap van organisatie als gewenste cultuur. Het congruent maken van visie, structuur en cultuur