Overheid en maatschappelijk veld

Zelfbewust en verbindend

Zelfbewustzijn begint met een doordachte en gedeelde overtuiging over wat er op het bordje van de overheid hoort te liggen. Zelfbewustzijn zie je ook in de rol die de overheid voor zichzelf definieert en speelt. Een verbindende overheid, die ketens weet te smeden met maatschappelijke partners om brede maatschappelijke vragen op te lossen. 

CORDES adviseert vanouds de overheid over vragen mbt koers, organisatie-inrichting en functioneren. Dan komen de vragen over de fundamentele taken en rollen van overheden in hun deel van de samenleving al snel op tafel. Zeker in het licht van ingrijpende bezuinigingen. 

CORDES helpt anders leren kijken, co-creatie, nieuwe mogelijkheden ontdekken en realiseren in het organiseren van beleid en taken tbv de samenleving. Maatschappelijke impact staat voorop in de aanpak van CORDES. Niet de bestaande verhoudingen en structuren. Zoeken naar slimme partnerships, naar mogelijkheden in ketens van beleid en uitvoering, die de impact versterken. Of dat nu gemeentelijke samenwerkingen of samenvoegingen zijn, of nieuwe structuren, waarin overheid en maatschappelijke partners samenwerken, of interne verbetertrajecten binnen overheden.

Voorbeelden

  • helpen ontwikkelen van een nieuwe koers en organisatie tbv een landelijke vereniging van partijen en professionals betrokken bij onderwijs en onderwijsuitval
  • begeleiden van stadsdelen en deelgemeenten in de transitie naar nieuwe gemeentelijke modellen (verschuivingen in rollen, taken, bevoegdheden, activiteiten, samenwerking)
  • helpen realiseren van een voorziening 'inkomensbeheer' in een 100.000+ gemeente: een ketenvoorziening van/met/door woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, gemeente, vrijwilligersorganisaties, verslavingszorg, etc.
  • werkprocessen stadsreiniging doen aansluiten op het 7x24 uurs gebruik van de stad
  • de 'regie'-gemeente helpen realiseren: positiebepaling als 'regisseur' per beleidsterrein, gevolgen voor bestuur, in- en externe samenwerking en contractering
  • opzetten en begeleiding van de regiovorming, samenwerking en professionalisering van leerplichtambtenaren en medewerkers van het  regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC)
  • medevormgeven aan ‘wijkgericht werken’, een participatie vorm behorend bij de nieuwe stijl van werken van gemeenten
  • leiderschapontwikkel- en professionaliseringstrajecten bij verschillende gemeenten en ministeries
  • samenwerkings- en professionaliseringstrajecten bij landelijke inspecties
  • ontwerpen en begeleiden van grootse bijeenkomsten gericht op het maken van concrete deals tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs