Zorg

Concentreren, focussen én samenwerken

Een veelheid aan ontwikkelingen in de zorg vragen om concentratie, focus én samenwerking. Dit speelt op alle niveaus: van brede instellingen, specialistische centra en ketens tot individuele bestuurders, managers en teams van professionals. De complexe in- en externe dynamiek die dit met zich meebrengt is de grote uitdaging voor professionals en bestuurders in de zorg.

We zien veel initiatieven en werken mee aan het verkennen, uitwerken en realiseren van deze initiatieven. CORDES kent de actuele ontwikkelingen in de sector en helpt koers te kiezen en te realiseren.

Voorbeelden

Ziekenhuizen

 • samenwerking tussen ziekenhuizen voor de exploitatie van een gezamenlijk laboratorium
 • regionaal overleg tussen ziekenhuizen en eerste lijn voor herstructureren van de verloskundige zorg in de regio
 • opzetten van een radiotherapeutisch centrum (samenwerking tussen twee ziekenhuizen)
 • concentratie: samenwerken tussen ziekenhuizen, maatschappen en vakgroepen
 • samenwerking helpen realiseren in een keten van zorgaanbieders
 • ontwikkelen van zorgpaden
 • samenwerkingsvormen tussen academische ziekenhuizen en perifere ziekenhuizen (delen van expertise en gelden)
 • samenwerking tussen management en specialisten
 • samenwerking tussen instellingen op gebied van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gezamenlijke ICT ontwikkeling, gezamenlijke salarisadministratie
 • fusies
 • strategieontwikkeling en -implementatie binnen maatschappen

 GGZ

 • optimaliseren en vernieuwen jeugdpsychiatrische regio's
 • organisatie onderzoek forensisch psychiatrische keten
 • teamontwikkeling
 • versterken professioneel klimaat
 • crisis interventie specifieke afdelingen
 • strategieontwikkeling mbt nieuwe positie keten/gemeenten

 Ouderenzorg

 • koersconferenties
 • reorganisaties: m.n. verminderen managementniveaus