Coaching

Krachtige ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling

 Onze coaching speelt zich af op drie niveaus, nl. houding, patronen en gedrag.

De grondhouding: wat zijn de normen, waarden, drijfveren en motieven die ten grondslag liggen aan het gedrag van de betrokken?
De handelingspatronen: het analyseren van gedragspatronen van de betrokkene. Waarom loopt deze opnieuw tegen ongeveer dezelfde vragen aan? Wat is daarin het eigen aandeel?
Concreet zichtbaar en merkbaar gedrag: hoe kunnen deze patronen worden doorbroken? Het bieden van gedragsalternatieven en concrete oplossingen.

CORDES coacht bestuurders, managers en professionals. Veelal om ze te helpen terugkerende problemen in hun functioneren te onderkennen en veranderen. Het leren herkennen van de patronen die deze problemen oproepen en de eigen bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van die patronen is dan het coachingsonderwerp. Vervolgens: het ontwikkelen van alternatieven, passend bij de individuele grondhouding en het experimenteren daarmee.

CORDES heeft zich in de afgelopen jaren ook gespecialiseerd in het coachen van professionals, managers en bestuurders die zichzelf fundamentele vragen stellen over de positie die zij nu en op termijn willen innemen in een bij hen passende werkomgeving. Dergelijke 'Appreciative coaching' is er op gericht de specifieke persoonlijke kracht te leren onderkennen en die kracht als basis en richtsnoer te leren hanteren voor die keuzes.

Een schets van de thema's die in de coaching aan bod kunnen komen: empowerment, verandermanagement, persoonlijk leiderschap, samenwerkingshouding, omgaan met mediadruk, persoonlijke positionering en profilering, cultuurverandering en dynamiek in organisaties, perspectiefwisselingen mbt eigen rol en werk, carrière-verkenning.

 Voorbeelden

CORDES heeft coaching verzorgd voor vele leiders en professionals, bijv:

  • gemeentesecretarissen, sector-/dienstdirecteuren gemeentes
  • algemeen bestuurders in maatschappelijk veld, zorg
  • afdelingshoofden/hoogleraren academische ziekenhuizen en universiteiten
  • directeuren, managers en teamleiders in de zorg
  • high potentials in een commerciële organisatie
  • directeuren en managers van diverse departementen
  • communicatieprofessionals
  • directeuren en sleutelfiguren uit bureaus in de zakelijke dienstverlening
  • professionals in onderzoek en de kennisintensieve dienstverlening
  • wethouders grote gemeenten